Välkommen till Sörgården

Förskolan Sörgården slog upp portarna i januari 2013. Vi håller till i nyrenoverade lokaler på Åsögatan 179 med närhet till många vackra lummiga parker på söder, däribland Vitabergsparken som är en kortare promenad från förskolans entré.


Welcome to preschool Sörgården

Preschool Sörgården opened it’s doors in January 2013. We are housed in the newly renovated premises on Åsögatan 179 with close proximity to many beautiful lush parks in the south, including Vitabergsparken which is a short walk from the preschool entrance.