Kontakta Oss

Sörgården
Åsögatan 179
116 32 Stockholm

Förskolechef
Mats Loch 0760-94 54 18
Forskolechef@sorgardensoder.se

Avdelningar
Solen: 0723-82 24 75, solen@sorgardensoder.se
Månen: 070-377 87 30, manen@sorgardensoder.se

Öppettider
För närvarande har vi öppet måndag–fredag 7.15–17.00 (utifrån nuvarande familjers behov)

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats.

På vår förskola har vi personal som pratar: svenska.


Contact

Address: Åsögatan 179
116 32 Stockholm

Head of Preschool: Mats Loch 0760-94 54 18 or Forskolechef@sorgardensoder.se

Departments
Solen: 0723-82 24 75 or solen@forskolansoder.se
Månen: 070-377 87 30 or manen@forskolansoder.se

Opening hours:
Currently we are open: Monday–Friday 7.15–17.00 (based on the current needs of families)

As a parent, you are entitled to have your child at preschool in what is called a frame time. The frame time is the maximum time a nursery school must stay open if there is a need for it. The time frame is between the hours of 6.30 and 18.30 all weekdays except for Christmas Eve, Midsummer’s Eve and New Year’s Eve.

Our preschool, we have staff who speak: English, Swedish and French.