Kontakta Oss

Sörgården
Åsögatan 179
116 32 Stockholm

Förskolechef
Mats Loch 0760-94 54 18
Forskolechef@sorgardensoder.se

Avdelningar
Solen: 0723-82 24 75, solen@sorgardensoder.se
Månen: 070-377 87 30, manen@sorgardensoder.se

Öppettider
För närvarande har vi öppet måndag–fredag 7.15–17.00 (utifrån nuvarande familjers behov)

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats.

På vår förskola har vi personal som pratar: svenska och engelska


Contact

Address: Åsögatan 179
116 32 Stockholm

Preschool Director: Mats Loch 0760-94 54 18 or Forskolechef@sorgardensoder.se

Groups
The sun: 0723-82 24 75 or solen@forskolansoder.se
Moon: 070-377 87 30 or manen@forskolansoder.se

Opening hours:
Currently we are open Monday to Friday from 7.15 till 17.00

As a parent you have the right to have your child at preschool within what is called a frame time. The time frame is the amount of time a preschool must keep open if there is a need for it. The frame time is between 6.30 and 18.30 all weekdays, except Christmas Eve, Midsummer Eve and New Year’s Eve. We also follow the Stockholm Municipality’s rules for fees. Preschool has a waiting list connected to Stockholm Stad and follows the regulations and ruled regarding this waiting list. On the few occasions during the year we close the pre-school we offer alternative preschools for care.

At our preschool we have staff who speak: Swedish and English