Kontakta Oss


Solen: 0723-82 24 75 E-post: solen@sorgardensoder.se
Månen: 070- 377 87 30 E-post: manen@sorgardensoder.se
Förskolechef: 0760- 94 54 18 (Mats Loch) E-post: Forskolechef@sorgardensoder.se

Öppettider:
För närvarande har vi öppet – Måndag-Fredag: 07:00-17.00 (utifrån nuvarande familjers behov)

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

På vår förskola har vi personal som pratar: svenska, engelska och  franska.


Contact

Solen: 0723-82 24 75 E-mail: solen@forskolansoder.se
Månen: 070- 377 87 30 E-mail: manen@forskolansoder.se
Head of preschool: 0760- 94 54 18 (Mats Loch) E-mail: Forskolechef@forskolansoder.se

Opening hours:
Currently we are open – Monday-Friday: 07: 00-17.00 (based on the current needs of families)

As a parent, you are entitled to have your child at preschool in what is called a frame time. The frame time is the maximum time a nursery school must stay open if there is a need for it. The time frame is between the hours of 06:30 and 18:30 all weekdays except for Christmas Eve, Midsummer’s Eve and New Year’s Eve.

Our preschool, we have staff who speak: English, Swedish and French.