Var med och påverka

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du  kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen Tina Svärd eller via mail: fskchef.sorgarden@gmail.com

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: huvudmanforskola@gmail.com

Vi förespråkar en öppen dialog och högt i tak.

Förskolan Sörgården har ett föräldraråd som träffas ett par gånger per termin. Föräldrarådet består av representanter från föräldragruppen, personalen samt förskolechefen. Val av representanter sker vid föräldramöten.


Do you want to make a difference?

If you have comments on what happens at preschool, you first talk to the staff. You can also anonymously submit comments in ”ris och ros”-box placed in the preschool entrance. You may also contact the pre school manager Tina Svärd directly or via email: fskchef.sorgarden@gmail.com
If there is a question you do not want or can bring up directly with the staff at the preschool, you can contact the operator of the business: huvudmanforskola@gmail.com

We advocate an open dialogue and that we speak one’s mind.

Preschool Sörgården have a parent council, which meets twice per semester. The parent council consists of representatives of parents, staff and management. Election of representatives takes place at parent meetings.