En dag på förskolan

lisamalar

Även om ingen dag är den andra lik på förskolan så finns det rutiner som är återkommande dag efter dag.
– Beroende på föräldrars behov så kan förskolan öppna klockan 6.30 men i nuläget öppnar vi klockan 7.15.
– Frukost serveras 7.308.00. Vill man äta frukost på förskolan är det bra att vara här senast 07:45. Efter frukost är det egenlek tills det är dags att börja förbereda för utgång eller dagens planerade aktivitet.
– Klockan 9.00 har alla barnen anlänt och vi promenerar till någon av de vackra parkerna i närområdet. Eller så sätter vi igång med den planerade aktiviteten. En planerad aktivitet kan vara musik och rörelse i grupp, en skapande eller utforskande aktivitet.
– Klockan 10.30 är vi åter på förskolan och förbereder inför lunchen genom att tvätta händer och byta blöjor. Vi har även (Sång)samling i väntan på maten.
– Cirka 11.0011.45 äter vi lunch. Därefter tvättar vi händer och går in till vilan.
– Längden på vilan varierar men 12.0014.00 sover de barn som behöver det. Läs vila och därefter lugn lek för de äldre barnen.
– Eftermiddagen börjar med lugna aktiviteter samtidigt som barnen vaknar upp.
– Klockan 14.0014.30 är det mellanmål. (Mellanmålet består av dagsfärskt surdegsbröd, pålägg, fil, mjölk och vatten.)Efter mellanmålet har vi en eftermiddags samling.
– Klockan 15.00 (går många barn hem) börjar en del barn gå hem. De äldre barnen går oftast ut en stund till och då öppnar vi upp dörrarna mellan avdelningarna. I de olika rummen finns det då material som erbjuds barnen beroende på deras intresse för stunden.
– Förskolan stänger i dagsläget 17.30 men även där följer vi Stockholms stads riktlinjer vilka säger att om behov finns så är stängningstiden 18.30.

Catering
På Sörgården får vi varje dag lunch tillagad av ISS. Lunchen serveras alltid med fyra olika grönsakstillbehör.

”Vår idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden till förskolor och skolor runt om i Stockholmsområdet. Vi utesluter därför tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat i all vår matlagning. Istället använder vi oss av förstklassiga, ekologiska och kravmärkta råvaror så långt det är möjligt.
Inspirationen till maten hämtar vi från den svenska husmanskosten samt Medelhavet. Varje dag bakar vi även bröd, självklart också det helt från grunden. Det innebär att våra kunder varje dag får lunchhuvudrätten, färskt bröd och tre olika sorters sallad.”  (http://www.matproduktion.se)


A day at the preschool

Although two days are never the same at preschool, there are routines that are repeated day after day.
– Depending on the needs of parents the preschool are able to open at 6.30, but at the moment we open at 07.00.
– Breakfast is served 7.308.00. After breakfast, free play until it’s time to start preparing for going outdoors or for the planned activity for the day.
– At 9.00, all the kids has arrived and we walk to one of the beautiful parks in the area, or start the planned activity. A planned activity can be music and movement in group, a creative or exploratory activity.
– At 10.30 we are back at pre-school and preparing for lunch by washing hands and changing diapers. We also sing together while waiting for food.
– Round about 11.00 to 11.45 we eat lunch. Then we wash hands and rest for a while.
– The length of rest periods vary, but 12.0013.00 most children are sleeping.
– The afternoon begins with quiet activities while the kids wake up.
14.0014.30 snack are served. It consists of daily fresh sourdough bread, cold cuts, sour milk, milk and water. After the snack, we have an afternoon gathering.
– At 15.00 many children goes home. We open up the doors between departments. In the various rooms there are things offered the children according to their interest for the moment.
– The preschool closes in the current situation 17.30 but also there we follow Stockholm’s guidelines which says that if necessary it is closing time 18.30.

Catering
On Sörgården we get every day lunch cooked by R&R matproduktion. Lunch is always served with three different vegetable accessories and freshly baked sourdough bread.

”Our idea is to cook tasty and nutritious food from scratch to kindergartens and schools around the Stockholm area. We therefore excludes additives such as MSG, dyes, hydrogenated fats and semi-finished products in all our cooking. Instead, we use the finest, organic and eco-labeled raw materials as far as possible. The inspiration for the food we collect from Swedish home cooking and the Mediterranean. Every day we bake bread also, of course it completely from scratch. This means that our customers every day gets the main course, fresh bread and three different kinds of salad.” (http://www.matproduktion.se)