En dag på förskolan

lisamalarÄven om ingen dag är den andra lik på förskolan så finns det rutiner som är återkommande dag efter dag.
– Beroende på föräldrars behov så kan förskolan öppna kl. 06.30 men i nuläget öppnar vi kl. 07.00.
– Frukost serveras mellan 07.30 och 08.00. Efter frukost är det fri lek tills det är dags att börja förbereda för utgång eller dagens planerade aktivitet.
– Kl. 09.00 har alla barnen anlänt och vi promenerar till någon av de vackra parkerna i närområdet. Eller så sätter vi igång med den planerade aktiviteten. En planerad aktivitet kan vara musik och rörelse i grupp, en skapande eller utforskande aktivitet.
– Kl. 10.30 är vi åter på förskolan och förbereder inför lunchen genom att tvätta händer och byta blöjor. Vi har även Sångsamling i väntan på maten.
– Mellan ca kl. 11.0011.45 äter vi lunch. Därefter tvättar vi händer och går in till vilan.
– Längden på vilan varierar men mellan kl. 12.00 och 13.00 sover de flesta.
– Eftermiddagen börjar med lugna aktiviteter samtidigt som barnen vaknar upp.
– Kl. 14.0014.30 är det mellanmål. Mellanmålet består av dagsfärskt surdegsbröd, pålägg, fil, mjölk och vatten. Efter mellanmålet har vi en eftermiddags samling.
– Kl. 15.00 går många barn hem och då öppnar vi upp dörrarna mellan avdelningarna. I de olika rummen finns det då material som erbjuds barnen beroende på deras intresse för stunden.
– Förskolan stänger i dagsläget 17.30 men även där följer vi Stockholms stads riktlinjer vilka säger att om behov finns så är stängningstiden 18.30.


A day at the preschool

Although two days are never the same at preschool, there are routines that are repeated day after day.
– Depending on the needs of parents the preschool are able to open at 06.30, but at the moment we open at 07.00.
– Breakfast is served between 7.30 and 8.00. After breakfast, free play until it’s time to start preparing for going outdoors or for the planned activity for the day.
– At 09.00, all the kids has arrived and we walk to one of the beautiful parks in the area, or start the planned activity. A planned activity can be music and movement in group, a creative or exploratory activity.
– At 10.30 we are back at pre-school and preparing for lunch by washing hands and changing diapers. We also sing together while waiting for food.
– Round about 11.00 to 11.45 we eat lunch. Then we wash hands and rest for a while.
– The length of rest periods vary, but between 12.00 and 13.00 most children are sleeping.
– The afternoon begins with quiet activities while the kids wake up.
14.00 to 14.30 snack are served. It consists of daily fresh sourdough bread, cold cuts, sour milk, milk and water. After the snack, we have an afternoon gathering.
– At 15.00 many children goes home. We open up the doors between departments. In the various rooms there are things offered the children according to their interest for the moment.
– The preschool closes in the current situation 17.30 but also there we follow Stockholm’s guidelines which says that if necessary it is closing time 18.30.