Hjärt- lungräddning och första hjälpen

All personal på Förskolan Sörgården får regelbundet gå en första hjälpen / HLR utbildning. Vartannat år ska alla anställda få en uppdatering av sina HLR kunskaper. Nyanställda får gå utbildning i samband med anställningsstart om de inte nyligen gått en kurs. Senaste utbildningstillfället var 12/3-2015.
Vi använder oss av en certifierad instruktör, Marika Ekvall på hlr-kurser.se (0739-313177)
Hon höll även ett kurstillfälle för intresserade föräldrar på Sörgården i mars 2015.