Förskoleappen

Vi på förskolan Sörgården är anslutna till Förskoleappen. (se forskoleappen.se)
Till denna app är alla inskrivna föräldrar inbjudna och får via den ta del av förskoleavdelningarnas dagliga arbete med barnen. Alla föräldrar har en inloggning där de ser vad just deras barn har gjort för aktiviteter kopplade till olika mål i läroplanen (Lpfö98/10). Detta arbetssätt är under utveckling och kommer att användas mer och mer. Det är även i Förskoleappen som frånvarorapportering av barnen sker.