Personal

På Sörgården har vi i dagsläget två avdelningar. Månen och Solen.

Förskolechef:
Mats Loch (förskollärare/ förskolechef)

Avdelningspersonal:
Silvana (barnskötare)
Areen (barnskötetre)

All personal på Förskolan Sörgården får regelbundet gå en första hjälpen / HLR utbildning. Vartannat år ska alla anställda få en uppdatering av sina HLR kunskaper. Nyanställda får gå utbildning i samband med anställningsstart om de inte nyligen gått en kurs. Senaste utbildningstillfället var 2017 05 18


Staff

On Sörgården we have in the current situation two departments. Solen (The Sun) and Månen (The Moon).

Preschool head:
Mats Loch (preschool teacher/principle)