Personal

På Sörgården har vi i dagsläget två avdelningar. Solen och Månen.

Förskolechef:
Mats Loch (förskollärare/ förskolechef)

Avdelningspersonal:
Hanna  (Barnskötare)
Silvana (barnskötare)
Abbi (resurs)
Areen (vikarie under rekrytering)

Imane föräldraledig
Caroline (Tjänstledig för studier)


Staff

On Sörgården we have in the current situation two departments. Solen (The Sun) and Månen (The Moon).

Preschool head:
Mats Loch (preschool teacher/principle)

Department staff:
Hanna (nanny)
Caroline (nanny)
Ylva (substitute)
Silvana (nanny)
Abbi