Personal

På Sörgården har vi i dagsläget två avdelningar. Solen och Månen.

Förskolechef:
Mats Loch (förskollärare/ förskolechef)

Avdelningspersonal:
Hanna  (Barnskötare)
Silvana (barnskötare)
Abbi (resurs)
Areen (vikarie under rekrytering)

Imane föräldraledig
Caroline (Tjänstledig för studier)

All personal på Förskolan Sörgården får regelbundet gå en första hjälpen / HLR utbildning. Vartannat år ska alla anställda få en uppdatering av sina HLR kunskaper. Nyanställda får gå utbildning i samband med anställningsstart om de inte nyligen gått en kurs. Senaste utbildningstillfället var 12/3 2015.
Vi använder oss av en certifierad instruktör, Marika Ekvall på hlr-kurser.se (0739-313177)
Hon höll även ett kurstillfälle för intresserade föräldrar på Sörgården i mars 2015.


Staff

On Sörgården we have in the current situation two departments. Solen (The Sun) and Månen (The Moon).

Preschool head:
Mats Loch (preschool teacher/principle)